مدیرکل بهزیستی کرمان در ادامه برنامه بازدیدهای کاری خود تعدادی از گروههای همیار زنان سرپرست خانوار سطح شهر کرمان را بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درجریان این بازدید که کارشناس مسئول زنان و خانواده بهزیستی نیز حضور داشت ، دکتر عباسی با حضور در محل چهار گروه همیار زنان سرپرست خانوار خدمات آشپزی ، تولیدی پوشاک تک دوخت ، صنایع دستی ماه نگار ( دوخت پته ) و آژانس تاکسی سرویس بانوان ( بانوسیر  ) از نزدیک روند فعالیت این گروهها را مورد بررسی قرار داد و با اعضاء این گروهها به گفتگو نشست .

برپایه این خبر ، دراین بازدیدها مدیرکل بهزیستی به درخواستهای اعضاء نیز رسیدگی و درخصوص کمک به رفع مشکلات ایشان از طریق هماهنگی با اتحادیه های صنفی مربوطه قول مساعد داد  و راههای فعالتر شدن و توسعه این گروهها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
شایان ذکر است ، هم اکنون تعداد 28 زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان از طریق فعالیت در این چهار گروه همیار بازتوان شده اند.