دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بازدید از اداره پذیرش ،دفتر ارتباطات مردمی و میز خدمت که با حضور معاونین بهزیستی برگزار شد، گفت : فلسفه تشکیل دفتر ارتباطات مردمی ، میز خدمت و اداره پذیرش پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی مراجعین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در کوتاهترین زمان ممکن می باشد.
وی با تقدیر از اقدامات پرسنل دفتر ارتباطات مردمی ،میز خدمت و اداره پذیرش گفت : افرادی که در این واحد ها فعالیت می کنند  افراد متعهد و توانمندی هستند که توانسته اند رضایت ارباب رجوع را کسب نمایند.

ولی با تاکید بر اینکه باید با  گشاده رویی ، حسن خلق و صبوری پاسخگوی مراجعین باشیم ، افزود: در دولت نهم و دهم مهمترین مسئله پاسخگویی عنوان شده و وظیفه ماست که در قبال مراجعینی که حتی درخواست ایشان ارتباطی به بهزیستی ندارد با روی باز و خوش خلقی پاسخگو باشیم .
دکتر عباسی عدم ایجاد تعهد غیر معقول برای سازمان را از وظایف مددکاران شاغل در اداره پذیرش بر شمرد و گفت : بسیاری از افرادی که به بهزیستی مراجعه می کنند ممکن است تحت پوشش این سازمان نباشند اما وظیفه ماست که با راهنمایی درست و ارجاع به نهاد مربوطه افراد را از سر درگمی نجات داده و از تعهد غیر قانونی و نامعقول برای سازمان جلوگیری کرد.
مدیرکل بهزیستی توجه به مکاتبات صورت گرفته ، تهیه گزارشات مددکاری دقیق  ، مستند سازی از اقدامات و فعالیت های اداره پذیرش ، افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مورد نیاز و تسلط به قوانین دستورالعملها و آئین نامه های سازمان بهزیستی را از مهمترین وظایف کارکنان اداره پذیرش دانست و گفت : هنگامی که پرسنل بتوانند تسلط کاملی بر آئین نامه ها ، دستور العملها و قوانین داشته باشند راحت تر می توانند به مراجعین پاسخگو باشند.
دکتر عباسی پاسخگویی سریع و صریح را از اهداف اداره پذیرش بر شمرد و اظهار داشت : توقع ما از پرسنل بهزیستی بویژه اداره پذیرش این است که هیچ نامه ای بدون پاسخ نماند و هیچ مراجعه کننده ای ناراضی از بهزیستی خارج نشود.
وی از همکاران شاغل در اداره پذیرش بهزیستی خواست با ایجاد تعامل بیشتر با ادارات و نهادها بویژه مددکاران بهزیستی در شهرستانها  ، در پاسخگویی به مراجعین بهتر و دقیق تر عمل نمایند.