مدیر ،مشاور وکارشناسان دفتر شبه خانواده و کارشناس مسئول امور توانبخشی  بهزیستی شهرستان کرمان  با توجه به بحران های زلزله  اخیر استان کرمان از خانه های کودک و نوجوان ، مراکز سالمندان و مراکز شبانه روزی توانبخشی بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گفت : مدیران خانه ها و مراکز شبانه روزی سالمندان و معلولین جسمی –حرکتی با توجه به شرایط ویژه این گروه باید نکات ایمنی را بیش از پیش رعایت نمایند .

علیرضا احمدی پور با اشاره به ایجاد آرامش و تقویت روحیه فرزندان ،توان خواهان و سالمندان هنگام وقوع زلزله اظهار داشت : برای جلوگیری از ریزش شیشه ها  استفاده از چسب های قطور و همچنین لوستر و پنکه های سقفی بازبینی و حتی الامکان از سقف جدا گردد.

وی خاطر نشان کرد در تمام ساعت شبانه روز خود ،معاونین وکارشناسان پاسخگوی مراکز خواهند بود .