مدیرکل  امور اجتماعی استانداری، مدیر بهزیستی شهرستان کرمان وفرماندار در راستای طرح نجات بخشی حاشیه شهر از شهرک صنعتی کرمان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی استانداری با بیان اینکه سکونت در حاشیه شهرها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیست عنوان کرد :  باید زیرساخت های مناسب برای زندگی افراد حاشیه شهر در دستور کار قرار گیرد .

علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با  اشاره به مشکل حاشیه نشینی گفت: پایگاه خدمات اجتماعی ،سلامت روان و آموزش مهارت های زندگی   در راستای کاهش معضلات حاشیه نشینی و آگاهی افراد ساکن این مناطق بیشتر فعالیت داشته باشند .