همزمان با آغاز سال آموزشی مهد های کودک دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان از چند مهد کودک در شهر کرمان بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی  استان کرمان در این بازدید که معاون امور اجتماعی و کارشناسان امور کودکان نیز حضور داشتند دکتر عباسی علاوه بر شرکت در جشن های اغاز سال جدید آموزشی مهد های کودک از امکانات و تجهیزات این مهد ها بازدید کرد.
وی همچنین از نزدیک با مدیران و مربیان مهدهای مورد بازدید دیدار و به درخواستها و نظرات آنان پاسخ گفت .
دکتر عباسی  در این بازدید گفت : با توجه به اینکه کودکان آینده سازان مملکت می باشند نقش اموزشی و تربیتی  که بر عهده مدیران و مربیان مهد های کودک قرار دارد بسیار سخت و سنگین است .

وی به مدیران و مربیان مهد های کودک توصیه کرد تا ارزشها و مبانی دینی را سرلوحه آموزش کودکان در مهد قرار دهند تا کودکان ما از کودکی با اعتقادات دینی مان آشنا شوند .
دکتر عباسی  نتیجه توجه و اهتمام مدیران و مربیان مهد های کودک به مسایل دینی و مذهبی کودکان را موجب دور شدن کودکان از آسیبها و انحرافات اجتماعی  در سنین بالاتر دانست .
وی در ادامه با اشاره به بحث نظارت جدی بهزیستی بر مهد های کودک  استان خواستار  تعامل مستمر و سازنده کارشناسان امور کودکان و مهد های کودک برای پیشبرد بهتر آموزش کودکان شد .