مدیرکل بهزیستی استان کرمان به منظور بازدید از روندخدمات رسانی به کودکان تحت حمایت بهزیستی ساکن در کانون نونهالان صنعتی، قدیمی ترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در کرمان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده در این بازید روند خدمت رسانی در این مجموعه را قابل تقدیر دانست و گفت : مرحوم صنعتی با پایه گذاری این مجموعه ارزشمند از خود خدمات خیرخواهانه و ارزشمندی بجا گذاشت که خوشبختانه با همت بلند وارثین این مجموعه اکنون شاهد رشد آن به عنوان یک مجموعه موفق هستیم .

در این بازدید مهندس صنعتی عضو هیأت مدیره کانون نونهالان صنعتی نیز  با ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه شکل گیری و روند پیشرفت مرکز فوق به بیان توانائیها و پتانسیل این کانون پرداخت و گفت : با توجه به خدمات قابل توجه و ارایه شده در این مجموعه و از همه مهمتر قدمت راه اندازی این مجموعه به دنبال ثبت جهانی «ایده و تفکر خیر خواهانه» شکل گیری این مرکز هستیم و با تلاشها و حمایتهای مسئولین امیدوارم این موضوع به زودی به نتیجه رسد.
در ادامه این دیدار مدیر کل بهزیستی به همراه مسئولین مرکز از فعالیتها مجموعه آموزشی ،فرهنگی و هنری ،سالن ورزشی و خوابگاه کانون نونهالان صنعتی بازدید و با فرزندان مقیم این مرکز  دیدار و گفتگو کرد.

گزارش تصویری بازید مدیر کل بهزیستی از کانون نونهالان صنعتی