مدیر کل بهزیستی استان کرمان با سفر به شهرستان سیرجان از شرکت جهان فولاد این شهرستان بازدید و با مدیر عامل ومهندسین این شرکت در خصوص اشتغال زایی گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تقدیر و تشکر از خدمات وتعاملات موثر گل گهر-جهان فولاد و گهر زمین در حوزه مسائل اجتماعی گفت:ورود موثر این شرکت در مسائل فرهنگی و اجتماعی در راستای اشتغال زایی زمینه کاهش آسیب های اجتماعی را فراهم می‌نمایند.

صادق زاده با اشاره به تفکرات نو و اقدامات مفید گل گهر در مناطق کمتر برخوردار عنوان کرد:ایجاد ظرفیت های مناسب برای مطالبات مردم توسعه این مناطق را ایجاد میکند.