به مناسبت 15 اکتبر مصادف با 23 روز جهانی عصای سفیدبه همت انجمن نابینایان و با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان – رئیس آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از افراد نابینا و کم بینا نمایشگاه توانمندی های نابینایان و کم بینایان در پارک مادر افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با گرامیداشت روز جهانی عصای سفید و بازدیداز نمایشگاه توانمندی های نابینایان و کم بینایان گفت :یکی از اهداف بهزیستی تلاش برای توانمندسازی نابینایان و کم بینایان و همچنین بهره مندی این قشر از جامعه از فرصت های شغلی می باشد.

در این بازدید مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن گفت و گو با نابینایان و کم بینایان مشکلات آنان را بررسی و دستور لازم را صادر کرد .

نمایشگاه توانمندی های کم بینایان و نابینایان شامل غرفه های بافت فرش – نقاشی – صنایع دستی و سایر هنرهای تجسمی می باشد که این نمایشگاه از تاریخ 22 تا 26 مهرماه از ساعت 16 دائر می باشد.