در جریان سفر مدیر کل بهزیستی استان کرمان به شهرستان شهربابک به همراه مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، معاون توانبخشی بهزستی کرمان و رئیس اداره بهزیستی شهربابک از خانه کودکان و نوجوانان علی اکبر تحت نظارت بازدید نمودند .

به گزارش روابط عموی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر از ارائه خدمات توسط کارکنان این مرکز و حمایت های خیرین گفت : قدم گذاشتن در مسیر نگهداری و سرپرستی از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست با عشق و علاقه بسیار با ارزش می باشد.

در ادامه سفر مدیر کل بهزیستی با حضور در اداره بهزیستی شهرستان شهربابک ضمن دیدار و گفت و گو با کارکنان اظهار داشت : ارائه خدمات خالصانه توسط کارکنان بهزیستی به جامعه هدف یکی از خصوصیات ارزشمند آنان است .