اردوی آماده سازی تیم ملی سپک تاک را برای اعزام به مسابقات جهانی تایلند از تاریخ 19/2 تا 26 /2 /98 در استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در جمع اعضاء تیم ملی سپک تاک را ضمن دیدار و گفت و گو با ورزشکاران از روند برنامه ریزی مربیان  و آماده سازی تیم برای حضور در مسابقات جهانی تایلند بازدید نمود..