در جریان سفر یک روزه مدیر کل بهزیستی استان کرمان  به شهرستان ارزوئیه همراه فرماندار این شهرستان و رئیس بهزیستی ارزوئیه با حضور در منزل دو تن از مددجویان تحت حمایت بهزیستی با آنان دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی از نزدیک با روند درمان و ارایه خدمات بهزیستی به آنان آشنا و جهت بهبود شرایط در ارایه خدمات دستوراتی صادر نمود و در پایان با اهداء کارت هدیه به مددجویان از آنان دلجویی نمود.