مدیرکل بهزیستی کرمان طی سفری چهار روزه به شرق استان کرمان ، با حضور در ستاد اداره بهزیستی شهرستان ریگان به بررسی روند ارائه خدمات و فعالیتهای حمایتی و تخصصی این اداره پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این سفر دکتر عباسی ابتدا در جلسه ای با حضور پرسنل بهزیستی ریگان در خصوص اهتمام به رفع مشکلات جامعه هدف و ارائه فعالیتهای تخصصی تاکید کرد و سپس با گزارش گیری از کارشناسان دفاتر مختلف روند ارائه خدمات بهزیستی را مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه این سفر ، مدیر کل بهزیستی از کلینیک مددکاری اجتماعی شهر ریگان و موسسه خیریه مرتبط با بهزیستی در مرکز شهرستان و طرحهای اشتغالزایی اجرا شده توسط مددجویان بهزیستی بازدید کرد و سپس با عزیمت به مناطق روستایی شهرستان ریگان و بخشی گنبکی ضمن حضور در منازل تعدادی از مددجویان تحت حمایت به بررسی مسائل و درخواستهای ایشان پرداخت .