در ادامه سفر مدیر کل بهزیستی کرمان به شهرستان های جنوبی استان کرمان ، دکتر عباسی از روند فعالیتهای در حال انجام بهزیستی در شهرستان کهنوج بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان درا ین بازدید علاوه بر اداره بهزیستی شهرستان کهنوج ، تعدادی ازمهدهای کودک شهری و روستایی ، مرکز DIC ، مرکز آموزش روزانه معلولین و مرکز اقامتی میان مدت را بازدید کرد .

مدیر کل بهزیستی در این بازدیدها و در هر مرکز به بررسی نحوه ارائه خدمت به مراجعین ، میزان آشنایی پرسنل این واحدها با قوانین و مقررات و بخشنامه ها، میزان رضایتمند ی مراجعین و … پرداخت .
برپایه این خبر درسفر مدیر کل بهزیستی کرمان به شهر کهنوج نشست صمیمی مدیر کل با پرسنل بهزیستی این شهرستان نیز برگزار  شد.
دیدار چهره به چهره با مددجویان و مراجعین بهزیستی کهنوج و رسیدگی به درخواست های ایشان و همچنین حضور مدیر کل درمنازل تعدادی از مددجویان با هدف دیدار و بررسی مسائل و مشکلات آنان و تحویل هدایایی به این افراد از دیگر برنامه های این سفر بود.