معاونین اجتماعی ، توانبخشی و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان  با سفر به شهرستانهای بافت و رابر روند خدمات رسانی بهزیستی به مردم در این مناطق را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درادامه برنامه بازدید مسئولان ارشد بهزیستی کرمان به ادارات بهزیستی شهرستانها و مراکز و مجتمع های وابسته و دیدار با مددجویان و… ،معاونین اجتماعی ، مشارکتهای مردمی و توانبخشی اداره کل بهزیستی کرمان طی سفری یک روزه ضمن حضور در ادارات بهزیستی شهرستانهای بافت و رابر  با بررسی روند خدمات رسانی به مردم ، بازدید پرونده های مددجویی ، انجام ملاقات چهره به چهره با مراجعین ، از مراکز و مجتمع های تحت نظارت بهزیستی در این دو شهرستان نیز بازدید کردند.

گفتنی است  دیدار با فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده این شهرستانها ، بازدید از گروههای همیار زنان ، حضور در منازل تعدادی از مددجویان و بررسی مشکلات ایشان ، بازدید از فعالیت چند مهدکودک ، سرکشی از پروژه های مسکن مددجویان و … از دیگر برنامه های این سفر بود.