معاونین اجتماعی ، پیشگیری ، توانبخشی و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان  با سفر به شهرستانهای زرند و کوهبنان ، روند خدمات رسانی بهزیستی به مردم دراین مناطق را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درادامه برنامه سرکشی مسئولان ارشد بهزیستی کرمان به ادارات بهزیستی شهرستانها و مراکز و مجتمع های وابسته و دیدار با مددجویان و… معاونین اجتماعی ، پیشگیری ، مشارکتهای مردمی و توانبخشی اداره کل بهزیستی کرمان طی سفری یک روزه ضمن حضور در ستاد ادارات بهزیستی شهرستانهای زرند و کوهبنان و بررسی روند خدمات رسانی به مردم ، بازدید پرونده های مددجویی ، انجام ملاقات چهره به چهره با مراجعین ، از مراکز و مجتمع های تحت نظارت بهزیستی دراین دو شهرستان نیز بازدید کردند. دیدار با فرزندان مقیم مراکز شبه خانوده در شهر زرند ، بازدید از گروههای همیار زنان ، حضور در منازل تعدادی از مددجویان و بررسی مشکلات ایشان ، بازدید از فعالیت چند مهدکودک ، سرکشی از پروژه های مسکن مددجویان ، بازدید از روند فعالیت مراکز DIC و مشاوره  در زرند و کوهبنان و همچنین اورژانس اجتماعی شهر زرند از دیگر برنامه های این سفر بود.