معاونین امور توانبخشی ، هماهنگی موسسات غیر دولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال و امور پیشگیری بهزیستی استان کرمان در سفر یک روزه خود به شهرستانهای بم و نرماشیر از اداره بهزیستی این شهرستان بازدیدکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید معاونین تخصصی بهزیستی طی جلسات جداگانه به تشریح  آخرین دستور العمل ها و بخشنامه های حوزه تخصصی خود پرداختند. از پرسنل و روسای بهزیستی  شهرستانهای بم و نرماشیر خواستند تا با اطلاع کامل از قوانین دستورالعملها به ارایه خدمات لازم تخصصی و حمایتی به مددجویان بپردازند. گفتنی است دراین سفر یک روزه بازدید از پروژه ساخت مسکن مددجویان ، طرحهای اشتغال ، برنامه و طرحهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، ایجاد مرکز سلامت روان در نرماشیر ، چگونگی ارایه خدمات به معلولین و مددجویان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت .
برپایه این خبر ، رسیدگی به درخواستهای مراجعین و مددجویان حاضر در ادارات بهزیستی شهرستانها بم و نرماشیر از دیگر برنامه های این سفر بود.