معاون اول رئیس جمهور به همراه مدیر کل بهزیستی استان کرمان معاونین استاندار ،فرماندار ،امام جمعه و رئیس بهزیستی بم با حضور در خیریه سپهر بم از کارگاه های حرفه آموزی معلولین و مددجویان بازدید نمودند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مجموعه سپهر بم ضمن تقدیر از خدمات ارزنده بهزیستی در مناطق کمتر توسعه یافته گفت : بهزیستی استان کرمان در مناطق کمتر برخوردار خدمات تخصصی فراوانی به مددجویان و گروه های هدف ارائه نموده است .

 اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات در مناطق کمتر توسعه یافته بیان کرد : از سازمان بهزیستی به منظور خدمات تخصصی به گروه های هدف و حفظ کرامت انسانی در راستای تحقق خیر جمعی حمایت می کنیم .