علی صادق زاده معاون سیاسی ،اجتماعی فرمانداری زرند به همراه محمد ابرهیمی رییس اداره بهزیستی زرند از چند مهد کودک این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان در این بازدید که با هدف بررسی مسائل ومشکلات ،نحوه خدمت رسانی مهد های کودک صورت پذیرفت معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری بر لزوم استحکام بنای ساختمان های مهد کودک ونظارت بر تغذیه مناسب کودکان تاکید کرد وگفت:بسیاری از ویژگی های شخصیتی افراد از زمان کودکی 3تا 5 سالگی شکل می گیرد و این دوره نیازمند آموزش های کاربردی است .

وی با بیان اینکه که جامعه سالم را افراد سالم می سازند  افزود:مهارت هایی مانند تعامل با دیگران ،هم اندیشی واجتماعی شدن از موارد مهمی هستند که باید در برنامه آموزشی مهدکودک ها قرار گیرد .

ابراهیمی رییس اداره بهزیستی زرند با اشاره به وضعیت مناسب و کیفیت آموزش مهدهای کودک شهرستان زرند گفت : در حال حاضر بیش از 1000کودک در 8 مهد شهری و16 مهد روستایی آموزش می بینند وتا مهر ماه وآغاز سال تحصیلی جدید این تعداد افزایش خواهد یافت .