به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان مهندس کمالی معاون سیاسی – امنیتی استانداری از مرکز توانمند سازی کودکان خیابانی و کار بازدید کرد.
در این بازدید دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان به تشریح خدمات و امکاناتی که از سوی بهزیستی به این کودکان ارایه می شود پرداخت و گفت : از آنجا که این کودکان قربانی جهالت  خانواده های خود می باشند در استان کمیته ای متشکل از سازمانهای مختلف با محوریت بهزیستی برای ساماندهی این کودکان تشکیل شده تا با همکاری ارگانهای دیگر اقداماتی در این خصوص انجام شود .
وی نگهداری و توانمند سازی از این کودکان را به عهده بهزیستی دانست و گفت : در این مرکز سعی مان براین است تا با آموزشهای لازم به کودکان به آنها راه درست زندگی کردن را بیاموزیم .
در ادامه مهندس کمالی معاون سیاسی و امنیتی استانداری با قدردانی از فعالیتهای چشمگیر بهزیستی در راستای جلوگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی و فعالیتهای ارزنده این نهاد در خصوص توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی گفت : با توجه به امکاناتی که بهزیستی در اختیارتان قرار داده ،می توانید با پشتکار و تلاش راه درست زندگی را در پیش بگیرید

وی خطاب به  کودکان افزود : شما کودکان با استعداد و توانمندی هستید که لیاقت زندگی بهتر و شایسته تری دارید.
مهندس کمالی به کارکنان این مرکز هم گفت  :کاری که شما در این مرکز انجام می دهید کار بزرگ و ارزشمندی است که با هیچ چیز مادی قابل جبران نیست .
معاون سیاسی- امنیتی استانداری  قول مساعد داد تا با اختصاص مبلغی از کودکان خیابانی و کاری که در این مرکز نگهداری می شوند، حمایت کند.