دکتر میدری در سفر  خود به شهرستان بم از صندوق اعتبارات خرد زنان باغ چمک شهرستان بم که با همکاری خیریه سپهر بم و با هدف ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است ،بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار معاون رفاهی  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت های 50 نفر از زنان روستایی سرپرست خانوار که با همکاری خیرین و ایجاد صندوق اعتبارات خرد این گروه در زمینه مشاغل خانگی و قالی بافی  فعالیت می کنند ، بازدید کرد و در جریان مشکلات این گروه از زنان قرار گرفت .

برپایه این خبر مهمترین مشکلات این افراد عدم بازار کار برای فروش محصولات بود که مقرر شد تا با کمک مسئولین محلی برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار روستایی باغ چمک شهرستان بم اقداماتی صورت گیرد.