معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیران کل بهزیستی و کار و معاونین بهزیستی از مرکز جامع آموزشی و توانبخشی معلولین ذهنی اتیسم امام علی (ع) کرمان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر میدری از بخشهای مختلف این مرکز که به منظور آموز ش به کودکان مبتلا به اتیسم خدمات تخصصی ارائه می نماید ، بازدید نمود و در جریان روند خدمات دهی این مرکز قرار گرفت .
وی همچنین از بخش دیگر این مرکز که معلولین ذهنی زیر 14 سال را بصورت شبانه روزی نگهداری می کنند ، نیز بازدید نمود.

دکتر میدری دراین بازدید کمکهای خیرخواهانه خیرین کرمانی را قابل تقدیر دانست و گفت : در طول دو روز سفر خود به کرمان در بسیاری از مراکز تحت حمایت بهزیستی حضور خیرین و افراد نیکوکار را در کنار خدمات دولت به وضوح قابل مشاهده است .