معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان به همراه کارشناسان این حوزه و رئیس سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش از غرفه خدمات بهزستی کرمان در نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل پارک مادر بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مهدی نخعی معاون پیشگیری بهزیستی کرمان د جریان این بازدید در جلسه ای با رئیس سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش زمینه های همکاری دوجانبه در موضوعات آموزشی و مشاوره ای را بررسی نمودند .