دکتر فرید براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور طی سفری دو روزه به استان کرمان از فعالیتهای تخصصی بهزیستی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد در شهرهای کرمان و بم بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدیدها که دکتر عباسی مدیرکل و روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای کرمان و بم نیز حضور حضور داشتند ، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با حضور در مرکز T.C ( مرکز درمان اجتماع محور کرمان ) و مراکز اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد ، تحت مدیریت و نظارت اداره کل بهزیستی کرمان از نزدیک به بررسی روند فعالیتهای این مراکز پرداخت و با گفتگو با بیماران مراجعه کننده و درحال درمان دراین مراکز درخصوص نحوه خدمت رسانی مددکاران بهزیستی به مراجعین سوالائی را مطرح کرد. برپایه این خبر در ادامه این بازدیدها درجلسه ای که به همین منظور برگزار شد پس از ارائه گزارش دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان درخصوص فعالیتهای انجام شده تخصصی در حوزه پیشگیری ،مشاوره و درمان اعتیاد . دکتر براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با تقدیر از فعالیتهای بهزیستی کرمان درحوزه پیشگیری و درمان اعتیاد جهت رفع موانع و مشکلات اعتباری پیش روی بهزیستی کرمان در این حوزه قول مساعد داد.