به مناسبت هفته بهزیستی احمد حمزه نماینده  مردم شهرستان های جنوب  در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندا وجمعی از مسئولین شهرستان از اداره بهزیستی  منوجان بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان . نمدادی رئیس بهزیستی شهرستان  منوجان با ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی شهرستان گفت :بهزیستی سازمانی تخصصی ، دانش مدار ، توسعه یافته و پاسخگو می باشد که دسترسی گروههای هدف را به خدمات پیشگیرانه  ،اجتماعی و توانبخشی به منظور رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب  برای گروه های تحت حمایت فراهم می آورد .

 حمزه نماینده شهرستان های جنوب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  خدمت به معلولین جایگاه بسیار ارزنده و دارای ثواب و اجر اخروی در نزد خداوند متعال است عنوان کرد  :یکی از مسائل مهم و اساسی کشور آسیب های اجتماعی می باشد که  کارکنان این اداره با نهایت سعی و تلاش خود برای رسیدن به اهداف سازمان اقدام می نمایند .

وی با اشاره به میزان شیوع وتنوع آسیبهای اجتماعی در جامعه اظهار داشت مسئولین با شناسایی  وضعیت آسیبهای اجتماعی شهرستان خود می توانند برنامه ها وطرح های خود را جهت کاهش این آسیبها فراهم آورند.