آئین بازدید از ایستگاه آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشان با حضوررئیس اداره بهزیستی بردسیر ،فرماندار،شهردار ،امام جمعه   ، کارشناسان واحد سالمندان ،کانون مهدهای کودک وجمعی از کودکان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بردسیر رئیس بهزیستی شهرستان بردسیر  ضمن گرامیداشت مقام آتش نشان با اهدای گل سرخ به آتش نشانان از تلاش ها و زحمات این قشر قدردانی کردند.

لازم به ذکر است در این بازدید کودکان با فعالیت های آتش نشانی و هم چنین نحوه تماس با خط 125 توسط کارشناسان این ایستگاه آشنا شدند.