مدیرکل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی با رئیس و معاونین بازرسی استان کرمان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه عباس صاق زاده با پرمشغله و پر مخاطب توصیف کردن بهزیستی گفت : با توجه به تشکیل 15 کارگروه  اجتماعی در بدنه وزارت کشور ، بهزیستی تنها سازمانی است که علاوه بر داشتن مسولیت در دو کارگروه طلاق و زنان سرپرست خانوار ،  در 13 کار گروه دیگر نقش  و مسولیت های مهمی در موضوع کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی بر عهده دارد.

وی با اشاره به قانونی شدن انجام  مشاوره ها و آزمایشات ژنتیک در برنامه ششم توسعه، افزود: هزینه های مالی و غیرمالی که بر خانواده و جامعه به دلیل تولد فرزند معلول تحمیل می شد. با انجام غربالگری و مشاوره ها و آزمایشات ژنتیک کاهش می یابد.

صادق زاده با بیان اینکه کارکنان بهزیستی پایین ترین حقوق و مزایا را در بین سایر سازمان ها دارند، اظهار داشت : پایین بودن حقوق و دستمزد خللی در نحوه خدمت رسانی کارکنان بهزیستی ایجاد نکرد و خادمان عرصه رفاه اجتماعی با عشق و علاقه خدمات تخصصی را  به گروه های هدف  ارائه می دهند.

احمد آبیار بازرس کل استان کرمان در این دیدار با اشاره به اینکه بهزیستی سازمان مقدسی است که به محروم ترین و محبوب ترین بندگان خدا خدمت رسانی می کند ، گفت : اعتیاد، طلاق و سایر آسیب های اجتماعی موجود ناشی از مشکلات اقتصادی است که باید ریشه یابی و برای حل آنان برنامه ریزی شود.

آبیار همدلی و پویایی مجموعه مدیریتی بهزیستی استان کرمان را از ویژگی های بارز بهزیستی توصیف کرد و گفت : بهزیستی کرمان به صورت منسجم ، همراه و فعال در موضوعات اجتماعی خدمت رسانی می کنند.