به منظور هماهنگی هرچه بیشتر بین ادارات بهزیستی استان کرمان و بنیاد مسکن کرمان در خصوص کمک به تامین مسکن گروههای هدف بهزیستی جلسه ای باحضور مدیر و معاون بهزیستی شهرستان کرمان ، معاون و کارشناس بنیاد مسکن کرمان در محل اداره بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با اشاره به  بازسازی طرحهای فرسوده مسکن مددجویان شهری و روستایی گفت : به منظور مساعدت در تعمیرات جزیی ومقاوم سازی منازلی که قابلیت تعمیر داشته باشند وکمک به اسکان مددجویان واجد شرایط در طول دوره با همکاری بهزیستی و بنیاد مسکن انجام می شود .

احمدی پور خاطرنشان کرد : پرداخت تسهیلات بانکی به صورت زنجیره ای از سوی بنیاد مسکن به خانواده های دارای دو عضو معلول نیز در دستور کار این نشست است.