مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه راه اندازی بانک اطلاعاتی آمار در زمینه آسیب‌های اجتماعی ضروری است تصریح کرد: خوشبختانه با ظرفیتی که در زمینه انجام مشاوره و آزمایشات ژنتیک در سطح استان کرمان ایجاد شده بود این طرح از طریق نمایندگان مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور وارد مجلس شد و به قانون تبدیل شد.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق‌زاده  در نشست طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی  و نشست‌هم‌اندیشی در خصوص طرح راه‌اندازی ستاد فرماندهی آسیب‌های اجتماعی با  اشاره به ابعادی از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که البته دولت با جدیت موضوع کاهش آسیب ها را پی گیری می کند اظهار داشت: بهترین اقدام در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار در بین دستگاه‌های اجرایی به تناسب مأموریت‌ها است.

وی با بیان اینکه در طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موضوع  زنان سرپرست خانواده برای بهزیستی تعیین شده است افزود: بهزیستی دفتری تحت این عنوان دارد اما می‌طلبد با تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی گام‌های موثرتری در این زمینه برداشته شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تأکید براینکه رسیدگی به یک موضوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به همراه برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح انجام شود تا نتیجه مثمرثمری داشته باشد تصریح کرد: مردم نیز باید نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی حساس شوند.

صاد‌ق‌زاده خاطرنشان کرد: به موضوع زنان سرپرست خانوار باید در قالب یک برنامه مشخص، مدون، زمان‌دار پرداخته و گزارش به مردم اطلاع‌رسانی شود تا حساسیت اقشار مختلف جامعه  نسبت به مسائل  اجتماعی کم نشود.

وی با اشاره به اینکه طرح‌ها و ایده‌های زیادی در زمینه زنان سرپرست خانوار را می توان اجرایی کرد افزود: خوشبختانه تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار در استان کرمان ظرفیت بازتوانی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه زنان سرپرست خانواری که قابلیت بازتوانی را ندارند باید در چرخه حمایت سازمان های خیریه ای قرار گیرند افزود : باید شرایط بازتوانی و نظارت‌ها در حوزه زنان سرپرست خانوار باز تعریف شود .

صادق‌زاده عدم مدیریت صحیح را علت تنوع آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اخیرا  اقدام در موضوع طلاق به سازمان بهزیستی بازگردانده شده که سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را در 11 استانی که میزان شیوع طلاق در آن‌ها رشد داشته؛ برنامه‌ریزی کرده است و خوشبختانه استان کرمان در ردیف  این 11 استان نیست  اما از آنجایی که طلاق یکی از پدیده‌های اجتماعی است باید پیشگیری‌ و آگاه‌سازی را در دستور برنامه‌های خود داشته باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه  در سال گذشته برنامه‌های متنوعی در زمینه پیشگیری از طلاق در سطح استان انجام شده است خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از این پدیده اجتماعی باید با هماهنگی دستگاه‌هایی مربوطه برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی بانک اطلاعاتی آمار در زمینه آسیب‌های اجتماعی ضروری است تصریح کرد: خوشبختانه با ظرفیتی که در زمینه انجام مشاوره و آزمایشات ژنتیک در سطح استان کرمان ایجاد شده بود این طرح از طریق نمایندگان مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور وارد مجلس شد و به قانون تبدیل شد.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی گام‌های موثری می‌توانیم برداریم خاطرنشان کرد: باید ساختاری ایجاد شود تا موضوعات اجتماعی کنترل و مدیریت شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه اگر آموزش‌ها اثرگذار ارائه شود استقبال جامعه خوب خواهد بود خاطرنشان کرد: در زمینه پیشگیری خوشبختانه سازمان بهزیستی یک معاونت در این حوزه دارد که اقدامات خوبی انجام شده و مهارت‌های خوبی در مدارس، دانشگاه ها و جامعه انجام شده و کرمان تنها استانی است که محتوای مهارت‌های زندگی را براساس ذائقه دانش‌آموزان تدوین کرده است  و رشد خوبی در این زمینه داشته‌ایم.