مدیر کل  بهزیستی استان کرمان در دیدار با مدیران عامل بانک ملت و بانک قرض الحسنه  مهر اقتصاد به دلیل حمایت های انجام شده  از افراد تحت حمایت بهزیستی و نقش آفرینی در تحقق اهداف سازمانی بهزیستی و اشتغال زایی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :عباس صادق زاده در جلسه با مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه بانک ملت همکاری با سازمانهایی که افراد آسیب پذیر را حمایت میکنند در دستور کار قرار داده ؛  گفت : بانک ملت نقش بسیار خوبی در ایفای مسولیت اجتماعی و رفع مشکلات و اشتغال افراد  تحت حمایت بهزیستی ایفا کرده که این مسولیت پذیری قابل تقدیر است .

وی با تاکید بر  مورد ارزیابی قرار گرفتن همه دستگاهها در حوزه های اجتماعی افزود :استان کرمان به لحاظ توسعه مسئولیتهای اجتماعی وماموریتها یی که در این زمینه انجام داده است در جشنواره مسولیت اجتماعی  که هر ساله اجرا می شود  لوح طلایی از ریاست جمهوری  دریافت کرد .

وی با اشاره به مسولیت پذیری بانک ملت در موضوعات اجتماعی اظهار داشت : بانک ملت می تواند با حضور در  جشنواره مسولیت اجتماعی علاوه بر ترویج تفکر مسولیت پذیری اجتماعی ، جایگاه بانک ها را در مسولیت اجتماعی تثبیت کند.

صادق زاده در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحسنه  مهر اقتصاد با مثبت توصیف کردن همکاری های بانک مهر اقتصاد با بهزیستی کرمان گفت : بانک مهر ااقتصاد تسهیلات بانکی بدون سود را در اختیار معلولین و مددجویان قرار داده که خدمات انجام شده در این بانک قابل تقدیر است .

 مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اهداء لوح سپاس به مدیران بانک ملت و بانک قرض الحسنه  مهر از همکاری وتعامل این بانک ها تقدیر کرد.