به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در دیدار با مدیران بانک ایران زمین با تشریح بخشی زا خدمات تخصصی سازمان بهزیستی گفت : ما از تعاملات و همکاری بانک ها با این سازمان استقبال می کنیم و امیدواریم شاهده ارائه خدمات ارزنده می باشیم.

 وی با اشاره به تعداد زیاد شرکای کاری سازمان بهزیستی بیان کرد : 57  مرکز نگهداری بچه های بی سرپرست 70 مرکز  توانبخشی شامل سالمندان ،معلولین ،بیماران روانی و همچنین 70 مرکز درمان اعتیاد با حمایت و همکاری بهزیستی به صورت غیر دولتی اداره می شوند .

ایشان  با تاکید بر طراحی و ترویج برنامه هایی که محتوای سلامت اجتماعی داشته باشد ؛ اظهار داشت : بانک ها می توانند در تحقق  این هدف همراه ویاریگر موثری باشند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان  با اشاره به نقش بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی گفت :  بانک ها با ورود به مسائل اجتماعی از جمله بیمه سرمایه گذاری برای فرزندان می توانند تعاملات سازنده ای در زمینه رفاه و پیشرفت جامعه داشته باشند .

وی خاطر نشان کرد :  آمار بالای اعتیاد  در جامعه نشانگر نبود آگاهی و دانش در خانواده ها می باشد اگر هر سازمانی  مسئولیت اجتماعی خود را به شایستگی درک کند  شاهد آسیب های اجتماعی در جامعه نخواهیم بود.

 در این دیدار مدیران بانک ایران زمین با تبریک هفته بهزیستی به مدیرکل و کارکنان از تداوم همکاری در زمینه تحقق مسولیت اجتماعی استقبال کردند .