عدم توجه به دوران سالمندی به یک تهدید تبدیل خواهد شد
با آغاز هفته بهزیستی شورای سالمندان استان کرمان با حضور مدیرکل بهزیستی استان ، مدیرکل اجتماعی استانداری و دیگر اعضاء در محل بهزیستی کرمان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین جلسه مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر اینکه باید برای تکریم سالمندان به سمت ایجاد یک فرهنگ مناسب که نسخه اجرایی داشته باشد حرکت کنیم گفت : براساس تعریف سازمان ملل کشورهای سالمند 7 درصد جمعیت آنها را افراد سالمند بالای 65 سال تشکیل می دهد و ایران با 8/2 درصد جمعیت سالمندی جزو کشورهای است که دراین تعریف جای دارد.

صادق زاده این آمار را زنگ خطری برای برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی سالمندان و افزایش امید به زندگی در آنان دانست و افزود: سالمندی مرحله ای از عمر است که همه افراد آن را تجربه خواهند کرد اما مدیریت این دوران یکی از مهمترین نکاتی است که باید از سوی مسئولین و عموم جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به دوران سالمندی به یک تهدید تبدیل خواهد شد اظهار داشت : توجه به سلامت روح  و روان علاوه بر سلامت جسم و رعایت حقوق شهروندی بمنظور تکریم این گروه از جامعه از مهمترین مواردی است که باید نسبت به آن برنامه ریزی صحیح و علمی صورت گیرد.
صادق زاده مهمترین مشکل جامعه امروز را کمرنگ شدن تکریم سالمندان در بین خانواده ها دانست و گفت : اگر نتوانیم به نسل امروز و فرزندانمان آموزشهای لازم را برای تکریم و احترام سالمندان ارائه نماییم در آینده جامعه ، به سمت انحطاط پیش می رود.
مدیرکل بهزیستی از تمامی اعضاء شورای سالمندی استان خواست تا با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های هر دستگاه و برنامه ریزی دقیق بمنظور ایجاد فرهنگ تکریم سالمندان گامهای موثری برداشته شود.
عملی شدن برنامه ها در حوزه تکریم سالمندان نیاز به همدلی همه دستگاهها است
درادامه این جلسه روحی مدیرکل اجتماعی استانداری نیز با تاکید بر اینکه آمار سالمندی در کشور نیاز به ضرورت برنامه ریزی کلان و توجه بیشتر در استانها را نشان می دهد گفت : آگاهی بخشی در خصوص سالمندان آغاز فعالیت دراین حوزه می باشد که باید با استفاده از دستگاههای فرهنگی ، فرهنگ صحیح احترام به سالمندان برنامه ریزی و عملی شود.
وی عملی شدن برنامه ها در حوزه تکریم سالمندان را نیاز به همدلی همه دستگاهها دانست و افزود: باید با پیدا کردن وجدان عموم بویژه فرزندان و جوانان ، توجه به سالمندان در جامعه را تقویت نمود.
صدورکارت تکریم سالمندان احترام به حقوق شهروندی سالمندان است
دکتر اسدی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان نیز در این نشست با اشاره به احادیث و روایاتی از اسلام به اهمیت جایگاه سالمندان در جامعه و خانواده ها اشاره کرد و گفت : باید توانبخشی مبتنی برجامعه را در خانواده که با هزینه بسیار پایین و تأثیر گذاری عمیقی برخوردار است عملی نمود و بمنظور محقق شدن جایگاه سالمندان ، تأمین سلامت جسم و روح و روان سالمندان را در خانواده نگهداری کرد.
وی صدور کارت تکریم سالمندان بمنظور احترام به حقوق شهروندان سالمند را یکی از برنامه هایی  دانست که می توان با همکاری دستگاهها در استان عملی نمود.
دکتر اسدی استفاده از توان سمن ها ( سازمانهای مردم نهاد ) را یکی دیگر از راههای ترویج فرهنگ احترام به سالمندان و برنامه ریزی برای ایجاد شرایط مناسب سالمندان در جامعه دانست و گفت : اجرای طرح غربالگری سالمندان کمک خواهد کرد تا از صرف هزینه های درمانی جسمی و روحی و روانی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه 35 درصد جمعیت سالمندان استان تحت پوشش نهادهای حمایتی می باشند و 20 درصد سالمندان استان آسیب پذیر اند اظهار داشت : اگر امروز برای این گروه از جامعه برنامه ریزی نشود با افزایش چشمگیر این آمار در آینده نزدیک مواجه خواهیم شد.
گفتنی است در ادامه این نشست نمایندگان دستگاههای عضو به بیان اقدامات انجام شده و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد تا در جلسات بعدی این شورا مصوبات جلسه بصورت جدی دنبال و به سمت اجرای برنامه های علمی دراین خصوص برنامه ریزی شود.