با حضور دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم و راور در مجلس شو رای اسلامی ،شورای معاونین اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین جلسه که در هفتمین روز ماه مبارک رمضان و تمامی اعضاء شورای معاونین حضور داشتند دکتر پور ابراهیمی گفت : برای اینکه بتوانیم دربهزیستی خدمات بهتر درخصوص مسایل مختلف حمایتی و تخصصی ارایه کنیم باید نگاه ویژه به بهزیستی در بحث خودکفایی داشته باشیم.
وی توجه به ایجاد بنگاههای اقتصادی برای توانمندی مددجویان را یکی از راههای خودکفایی در مجموعه بهزیستی دانست و افزود: نگاه صرف به اعتبارات دولتی نمی تواند مشکلات اقتصادی ، درمانی ، اشتغال ، مسکن و… جامعه هدف بهزیستی را مرتفع نماید ایجاد فرصتهای اقتصادی درکنار اعتبارات دولتی است که می تواند مددجویان را توانمند سازد.

نماینده مردم  کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت استفاده از ظرفیت هایی چون وقف در کمک به نیازمندان و توجه به مبحث زکات  نیز می تواند مجموعه بهزیستی را که وظیفه حمایت از نیازمندان را بر عهده دارد یاری کند.
دکتر پور ابراهیمی تغییر نگاه در کمکهای خیرین ولینک شدن بانکهای اطلاعاتی نهادهای حمایتی را راهی برای ساماندهی خدمات ارائه شده به افراد نیازمند دانست و گفت : متاسفانه بدلیل عدم مرتبط بودن بانکهای اطلاعاتی  ،خدمت رسانی ها از سوی خیریه ها و دستگاههای حمایتی  را به سمت موازی کاری  پیش می برد که می بایست دراین خصوص دقت بیشتری صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع سازمانهای حمایتی و اداره این سازمانها باید همراست با هم باشند تا پاسخگویی به جامعه هدف صورت گیرد افزود: مباحث گسترده ووظایف گوناگون محول شده برعهده بهزیستی می طلبد تا بحث تحول نظام حمایتی اجرا شود.
دکتر پور ابراهیمی از مسئولین بهزیستی خواست تا با کمک مسئولین استانی بحث تحول نظام حمایتی را از استان کرمان آغاز و به کشور منتقل نمایند تا بتوانیم به سمت خودکفایی  در بهزیستی حرکت کنیم.
وی پیشنهاد تشکیل فراکسیون بهزیستی درمجلس شورای اسلامی داد و گفت : با تشکیل این فراکسیون می توان بسیاری از مسائل را مطرح  و حل نمود.
دکتر پور ابراهیمی پیگیری ارزش ریالی سهام عدالت برای مددجویان را نیز یکی دیگر از راههای  خودکفایی بهزیستی برای  توانمندی مددجویان و خروج از چرخه حمایت دانست .
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه فعالیت  در بهزیستی را سخت دانست و با بیان اینکه در مجموعه بهزیستی پرسنل با خدا معامله کرده اند قول مساعد داد جهت احقاق حقوق پرسنل این مجموعه که پائین تر از سازمانهای دولتی دیگر حقوق و مزایا دریافت می کنند تا پیگیریهای لازم را از طریق مجلس جهت حل مشکلات پرسنل و مطالبات بهزیستی انجام دهد.
دراین جلسه دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی نیز به ارایه گزارشی از اقدامات و فعالیت های بهزیستی  پرداخت و گفت : باتوجه به عدم تناسب بین فعالیت ها و اعتبارات در مجموعه بهزیستی با مشکلات مواجه هستیم.
وی حل مشکل مسکن مهر مددجویان ، اشتغال و هزینه های درمانی مددجویان را از مطالبات بهزیستی از مجموعه دولت و مجلس عنوان کرد و اظهار داشت : باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته سهم دولت برای مسکن مددجویان طی چند سال اخیر از 5 میلیون تومان افزایش چشمگیر چند برابری داشته که متاسفانه موجب شده تا در پرداخت هزینه های ساخت و در نهایت تحویل به مددجویان با مشکل مواجه شویم .
وی از نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خواست تا پیگیری لازم دراین خصوص صورت گیرد تا با تخصیص اعتبار واحدهای مسکونی مددجویان دراختیار شان قرار گیرد.
وی تغییر ذائقه خیرین به سمت اولویت بندی نیازهای مددجویان و استفاده از نظرات کارشناسی برای کمک به مراکز و افرادی که نیازمند واقعی می باشند را یکی از راههای کمک به بهزیستی دانست و افزود : متاسفانه عدم استفاده خیرین از مشاوره ووجود نگاه سنتی خیرین موجب شده که بعضاً کمکهای مردمی دراختیار نیازمندان واقعی قرار نگیرد.
مدیرکل بهزیستی توجه مسئولین  به صرف بخشی از سهم زکات ووقف به مجموعه نیازمندان بهزیستی را به عنوان مسیری برای حل بسیاری از مشکلات جامعه هدف عنوان کرد و گفت : کمک مسئولین استانی ، نمایندگان مجلس و خیرین  موجب خواهد شد بهزیستی در بحث های چون کودکان و زنان بی سرپرست ، نگهدای و حمایت از معلولین ، سالمندان و بیماران روانی و جلوگیری از بروز معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و اقدامات ارزشمندی انجام دهد.