با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور ،نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسلامی ،معاون استاندار ،فرماندار کرمان و جمعی از مسئولین استان اولین پارک تخصصی کشور ویژه کودکان مبتلا به اتیسم در کرمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان این پارک با هدف بازی درمانی وآموزش به کودکان اتیسم با همکاری خیرین احداث شد که علاوه بر وسایل و تجهیزات  بازی از روشهایی چون اسب درمانی در آن نیز استفاده شده است .