با حضور جمعی از مسئولین استان کرمان و اعضاء گروههای همیار دومین نشست حل مشکلات گروههای همیار زنان سرپرست خانوار در محل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با اشاره به فعالیت و اقدامات بهزیستی برای توانمند سازی گروههای همیار گزارشی از روند اقدامات انجام شده ارائه نمود.
وی حل مشکلات گروههای همیار را راهی برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار دانست و افزود:دراولین نشستی که با حضور مسئولین استانی چون اداه کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، بنیاد توسعه و کار آفرین استان ، بانک تعاون ، صندوق مهر امام رضا (ع) ، مجمع امور صنفی ،کارشناسان شهرستانها و اعضاء گروههای همیار در پایان سال 92 داشتیم مشکلات عنوان شد و مقرر شد تا درجلسه بعد ارزیابی مشکلات عنوان شده برای ارائه راه حل صورت گیرد.

سعیدی افزود: برگزاری نشست امروز می تواند ما را در حل مشکلات گروههای فعال و ایجاد انگیزه برای تشکیل گروههای دیگر یاری نماید.
وی خبر از تشکیل ده گروه همیار در سال 92 داد و اظهار داشت : امیدواریم با تسهیل و حل مشکلات در روند مراحل  اخذ مجوز ،دریافت کد بهداشتی محصولات ، سرمایه کار ، محل عرضه فروش محصولات و… بتوانیم شعار امسال که اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است را برای زنان سرپرست خانوار عملی کنیم .
در ادامه این جلسه مهندس فکری ، مدیر عامل بنیاد توسعه و کار آفرینی استان نیز با بیان اینکه حل مشکلات شرکت تعاونی ها پیچیده و مرتبط با دستگاههای اجرایی است گفت:مشکلات لاینحل بجا مانده بدلیل درست مطرح نشد ن، می باشد.
وی اظهار داشت : در صورتی که بتوانیم مشکلات را بصورت مطلوب و بدرستی عنوان کنیم براساس شرایط و قوانین دستگاههای اجرایی براحتی می توانند وارد عمل شوند.
مهندس فکری اخذ مجوز ، فروش محصولات و سرمایه کار را از مهمترین مشکلات گروههای همیار عنوان کرد و گفت : باتوجه به مباحث عنوان شده در نشست قبلی مشکلات گروههای همیار در سه مورد عنوان شده ، جای دارند.
وی از دستگاههای اجرایی و شرکتهایی که توان حل این مشکلات را دارند خواست تا دراین خصوص مددجویان بهزیستی( گروههای همیار )را یاری کنند.
گفتنی است درادامه این نشست مهندس هاشمی معاون مدیرکل و مدیر تعاون اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان نیز به همراه روسای بانکهای صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک توسعه و تعاون ، نماینده اداره کل صنعت ، معدن و تجارب استان و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و جمعی دیگر از مسئولین به بررسی و ارایه راهکار برای حل مشکلات عنوان شده پرداختند .