با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبطی چون ادارات کل بهزیستی ، تبلیغات اسلامی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اوقاف و امور خیریه ، زندانها ، آموزش و پرورش ، دانشگاههای باهنر ، پیام نور ، علوم پزشکی ، آزاد کرمان ، حوزه علمیه ، آموزش و پژوهش استانداری ،کانون فرهنگی مساجد و شهرداری نشست  بررسی و اولویت بندی چالشهای مرتبط با تضعیف خانواده در بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان دراین نشست تمامی نمایندگان دستگاهها با اشاره به دستور کار جلسه که بررسی و اولویت بندی چالشهای مرتبط با تضعیف بنیان خانواده، ارایه مستندات ، تجربیات و فعالیت درحوزه خانواده از سوی نهادهای شرکت کننده و هم اندیشی درخصوص چگونگی تقویت زنان در تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی بود ، به بیان اقدامات و فعالیت های خود در خصوص تحکیم بنیان خانواده در مباحث مختلف و پیشنهاداتی درخصوص انجام اقدامات لازم برای پیگیری مباحث تحکیم بنیان خانواده در جامعه پرداختند.