کمیته مناسب سازی با حضور معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ، رئیس اداره بهزسیتی رفسنجان ، معاون خدمات شهری شهرداری در فرمانداری شهرستان رفسنجان  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان محمود حیدری رئیس بهزیستی شهرستان رفسنجان  گفت : پس اتمام مناسب سازی  بلوار مدرس و بوستان معلم که  قبلا  به عنوان پایلوت انتخاب شده بودند ، تهیه و ساخت ویدئو کلیپ با حضور معلولین جسمی – حرکتی و نابینا  در دستور کار قرار دارد.

محمود حیدری با تاکید بر تلاش برای داشتن شهری بدون مانع اظهار داشت : با مناسب سازی و رفع موانع برای تردد معلولین  ،زمینه را برای حضور آنان در جامعه و همچنین انجام کارهای شخصی فراهم نماییم .

علی آرمان معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری رفسنجان :با اشاره به اعتبار مناسب سازی هر سازمان دولتی عنوان کرد : تمامی ادارات ضمن رعایت حقوق شهروندی باید زمینه تسهیل ایاب و ذهاب معلولین را فراهم نمایند.