در سومین روز از هفته بهزیستی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دیدار با مدیر کل واعضاء شورای معاونین  بهزیستی در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان دیدار و گفت و گو کرد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با تشکر از حسن نیت و تفکر اجتماعی  رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر نسبت به دغدغه ها و مشکلات مردم گفت این تفکر نسبت به جامعه قرین تفکرات و ما موریت های سازمان بهزیستی می باشد .

 مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه  بی اعتنایی نسبت به مردم باعث بروز  آسیب های متعددی در جامعه  می شود گفت : با  یک برنامه ریزی دقیق و ساختاری برای تحقق اهداف جامعه و  خدمت رسانی باید از خود مردم برای حضور در صحنه های اجتماعی استفاده کرد .

 ایشان با تشریح طرح کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی در شهرستان کرمان ، اظهار داشت : با اجرای این طرح در محلات  آسیب پذیر ، نتایج خوبی در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر به دست آمده است .

 حسین چناریان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این دیدار ضمن تبریک هفته بهزیستی و قدردانی از زحمات و جایگاه خوب سازمان بهزیستی گفت : انجام کارهای اجتماعی در جامعه هرچند سخت ،اما خدمت به جامعه هدف همراه با عشق و خلوص نیت  مورد رضای خداوند قرار می گیرد .

 حسین چناریان با اشاره به نقش تشکل های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت : آگاهسازی مردم در زمنیه اثرات سوء مصرف مواد یک اقدام موثر فرهنگی است که اجرای آن توسط مردم تاثیر شگرفی بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارد .

 رئیس شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سازمان بهزیستی در انجام ماموریت های اجتماعی و مسئولیت های مربوط به افراد جامعه  تخصصی عمل میکند افزود : برای تحقق سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر  باید از توان و ظرفیت بهزیستی بهره برد .