مسابقات قهرمانی تنیس روی میز معلولین جسمی و حرکتی استان کرمان با شرکت ورزشکارانی از 6 شهرستان در سالن شهید کهنوجی کرمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین مسابقات که با حضور 23 ورزشکار از شهرستان های کرمان ، سیرجان ، رفسنجان ، زرند و رابر در دو کلاس ایستاده و نشسته و در چهار سطح برگزار شد ، برترینهای هر بخش پس از انجام رقابتهای فشرده معرفی شدند . در کلاس نشسته سطح 1 : سید علیرضا رضوی از کرمان مقام اول ، محمد رضا صفری از رفسنجان مقام دوم و منوچهر موسی پور سیرجان مقام سوم کلاس نشسته سطح 2 : محمدرضا شعبانی از رابر مقام اول ، محمود قرائی از جیرفت مقام دوم و رضا بزرگ از کرمان مقام سوم کلاس ایستاده سطح 1 : احمد روانبخش ، امیر حسین یزدانپناه و محمد علی مهدوی از کرمان به ترتیب مقام اول ، دوم و سوم را کسب کردند. کلاس ایستاده سطح 2 : سید علی هاشمی و عزت الله عاطفی از رابر به ترتیب مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند .