نشست هم اندیشی ، بررسی مسائل ،مشکلات و رفع تنگناهای موجود در پرونده های اموراجتماعی ، دفتر زنان وخانواده با حضور معاون امور فنی ، کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی شهرستان کرمان در محل سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد رسول شهدادی معاون امور فنی بهزیستی شهرستان کرمان با تاکید بر رفع محدودیت های موجود در پرونده های زنان و خانواده حوزه امور اجتماعی گفت : کمک به مددجویان براساس دستورالعمل ها و بخشنامه  یکی از اهداف بهزیستی می باشد .

محمدرسول شهدادی اهداف تشکیل این نشست را هم افزایی و همکاری بیشتر بخش دولتی با مراکز غیر دولتی دانست و عنوان کرد : امیدواریم بتوانیم روند ارائه خدمات به افراد پشت نوبت ، بازشناسی ، بازبینی و اقدام در جهت رفع کاستی ها به منظور رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار را سرعت دهیم .