کارشناس سالمندان بهزیستی استان کرمان گفت: برنامه آموزشی دوره سالمندی در شورای سالمندان استان تدوین شد.

به گزارس روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، زکیه نوری در حاشیه برگزاری دوره آموزشی سلامت روان دوره سالمندی اظهار داشت: به درخواست کانون‌های بازنشستگی ، تدوین برنامه‌های آموزشی در شورای سالمندان تصویب شد.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی سالمندان در زمینه نحوه زندگی سالم گفت : در پایان سال95 دو دوره آموزشی برای سالمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است.

کارشناس سالمندان بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه نخستین دوره آموزشی تحت عنوان سلامت روان در محل خانه مهر بازنشستگان واقع در پارک مادر برگزار می‌شود گفت : در این دوره آموزشی 100 نفر از سالمندان و بازنشستگان شرکت می‌کنند و در مورد سلامت روان دوره سالمندی به سالمندان آموزش‌ها ارائه می‌شود.

انتهای پیام/