مدیر کل بهزیستی استان کرمان در نشست تخصصی با معاون و کارشناسان حوزه پیشگیری و امور توسعه  به بررسی عملکرد و ارزیابی فعالیتهای این حوزه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده با بیان اینکه طبق  قانون سازمان بهزیستی ،  متولی مسائل اجتماعی می باشد گفت :یکی از اولویتهای سازمان بهزیستی،پرداختن به روش های پیشگیرانه می باشدکه حوزه تخصصی و حساسی مثل حوزه معاونت پیشگیری عهده دار این مسولیت است.

وی با تاکید بر برخورداری از برنامه های علمی و تخصصی گفت : برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد نوجوانان ، جوانان ، زنان و دختران – خشونت – طلاق و … برنامه ها و ایده های علمی لازم است.  

وی با اشاره به اجباری شدن غربالگری و مشاوره قبل از ازدواج به همت بهزیستی استان کرمان گفت : دولت یازدهم علاوه بر اختصاص اعتبارات مناسب در حوزه پیشگیری با تبدیل  طرح و ایده های پیشگیرانه به قانون در راستای کمک به اقشار آسیب دیده  اقدامات ارزنده ای داشته است که این اقدامات بی نظیر و قابل تقدیر است .