به مناسبت روز بیماران خاص و صعب العلاج معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری به همراه رئیس بهزیستی عنبرآباد  ، رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس اداره کار با چند نفر از مددجویان بیمار صعب العلاج تحت حمایت و خانواده های آنان در شهرستان عنبرآباد دیدارو گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از عنبرآباد خداداد سالارزاده رئیس بهزیستی شهرستان عنبرآباد  ضمن گرامیداشت این روزگفت : بهزیستی با برنامه ریزی های دقیق و مدون تمام نیازهای این بیماران را شناسایی کرده تا بتواند با کمک و حمایت از این افراد هزینه های درمان این بیماران را به حداقل برساند.

سالارزاده با بیان اینکه بهزیستی  علاوه بر پرداخت مستمری، بیمه اجتماعی زن سرپرست خانوار و کمک هزینه تحصیلی فرزندان مددجو ، پرداخت هزینه های درمان بیماران اظهار داشت :  تامین لوازم مصرفی جانبی ، بیمه های درمانی ، تجهیزات توانبخشی همچون عصا ، ویلچر ، تخت ، پرداخت هزینه مراقبت در منزل و خدمات ایاب ذهاب بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی نیز انجام می شود .

معاون فرماندار شهرستان عنبرآباد  ضمن تقدیر و تشکر ازارائه خدمات بهزیستی به خانواده های نیازمند عنوان کرد : پیگیری و رفع مشکلات مددجویان باید از اولویت های سازمان های متولی مسائل اجتماعی باشد .