جلسه مشترک بررسی روند پیشرفت و تحقق برنامه عملیاتی ادارات بهزیستی واقع در شرق استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درجریان این جلسه که با حضور مدیرکل ، رئیس و کارشناسان دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ، مسئول دفتر تحقیق و توسعه اداره کل ، روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای بم ، ریگان و فهرج و کارشناسان مسئول این ادارات در محل دفتر بازرسی بهزیستی استان برگزار شد .

دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی طی سخنانی ، داشتن برنامه عملیاتی را در کنار دستورالعملها و قوانین ، جراغ راه بهزیستی برای دست یابی عملی ، و سریعتربه اهداف مشخص شده عنوان کرد و افزود ، اقدامات زمانی نتیجه بخش و اثر گذار خواهد بود که در قالب برنامه مدون عملیاتی و هدف گذاری شده ، اجرا شوند.

وی در ادامه یاد آور شد ، تجربه اجرای دو برنامه عملیاتی مستقل طی سالهای 89 و 90 برای نخستین مرتبه در اداره کل بهزیستی استان کرمان نشان داد که هرجا اقدامی براساس برنامه مشخص و انجام نظارت و بازرسی مستمر اجرا شود . اثرات موثرتر و ماندگارتری برجای خواهد گذاشت.
دکتر عباسی ابراز امیدواری کرد تا برنامه عملیاتی سال 91 اداره کل بهزیستی کرمان نیز به خوبی و در زمان مقرر ، اجرایی و محقق شود.
برپایه این خبر ، ایرج کرم نژاد رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی استان نیز دراین جلسه به ارائه گزارشی از روند اعمال نظارت و بازرسی برچگونگی پیشرفت و تحقق برنامه عملیاتی شهرستانها پرداخت.
در ادامه این نشست روسا و کارشناسان ادارات بهزیستی شهرستانهای بم ، ریگان و فهرج با ارائه گزارشهایی از چگونگی تدوین برنامه عملیاتی شهرستان خود و اقدامات صورت گرفته درخصوص تحقق این برنامه ها و همچنین اعلام نقاط قوت برنامه مذکور و بیان مشکلات پیش روی تحقق برنامه های تنظیمی پرداختند.