محمد فریفته رئیس دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان کرمان گفت : دفتر مدیریت عملکرد اداره کل بهزیستی استان کرمان برنامه نظارتی سال 93 خود را جهت نظارت بر مراکز و فعالیتهای شهرستانهای استان  در سال 92 تنظیم و از ابتدای سال جاری عملیاتی نموده است .
وی با بیان اینکه برنامه های نظارتی با جدیت پیگیری می شوند، افزود: فعالیت دفتر مدیریت عملکرد را مي توان به عنوان يك عامل مهم در  جهت شناسايي نارسائي ها و نقاط قابل بررسی در مجموعه بهزیستی دانست و از نتیجه حاصله در  راستای کیفی سازی خدمات تخصصی در مراکز تحت نظارت استان و در نهایت پيشگيري از بروز مشکلات بعدی و رسیدن به  اهداف عالیه سازمانی استفاده نمود .

فریفته اولویت دادن به بحث کیفیت به جای کمیت را نتیجه  اقدامات هدفمند، مستمر و پایداری دانست که برای رسیدن به اهداف نظارتی در بهزیستی کرمان و بررسی عملکرد از شاخصهای معتبر و علمی به کمک کارشناسان تخصصی هر حوزه استفاده شده است .
رئیس دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کرمان در خصوص نحوه نظارتها در بهزیستی اظهار داشت : این دفتر از ابتدای فروردین ماه سال جاری و در تعطیلات نوروز با سرکشی و بررسی عملکرد مراکز نگهداری تحت نظارت فعالیت خود را آغاز و تا پایان سه ماهه اول سال از شهرستانهای کرمان ، رابر، بافت،انار، شهربابک ، سیرجان ، کوهبنان و بردسیر بازید وبازرسی بعمل آورده که طی آن 96 مرکز تحت نظارت مورد بررسی قرار گرفت وموارد قابل بازنگری در فرایند رفع نواقص به شهرستانها کتباً اعلام گردیده است .
وی افزود : با توجه به همراهی نمودن تیم تخصصی در فرایند بازرسی از مراکز  زیر مجموعه بهزیستی موارد قابل پیگری پس از مهلت تعیین شده با پیگیری و کنترل مجددکارشناسان تخصصی حوزه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه جهت ارزیابی عملکرد شهرستانها به دفتر مدیریت عملکرد استان اعلام می گردد.