به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند : در این مراسم علاوه بر انجام  پیاده روی در مسیری به طول 2 کیلومتر در محل روستای سرباغ ، برنامه های متنوع و شادی از جمله دومیدانی – طناب کشی و مسابقه  بین فرزنذان مراکز وهمکاران اجرا شد.

در پایان به برندگان جوایزی به رسم یاد بود  اهدا شد..