ضیافت افطاری ویژه معلولین ضایعه نخاعی و توانخواهان بهزیستی به همت مسئولین مجتمع مس شهید باهنر کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسم که جمع کثیری از معلولین ضایعه نخاعی به همراه خانواده هایشان حضور داشتند ضیافت افطاری در محل بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم معنوی مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،مدیر عامل مس شهید باهنرکرمان  به همراه جمعی دیگر از مسئولین بهزیستی و مجتمع مس شهید باهنر حضور داشتند.