نمایشگاه توانمندیهای زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی در شهرستان بم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این نمایشگاه که با حضور رئیس اداره بهزیستی بم ،فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین محلی افتتاح شد،دکتر دانشیار رئیس بهزیستی بم هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فرصت مناسب برای معرفی دستاوردها و تواناییهای زنان سرپرست خانوار و اعلام فعالیتهای گسترده بهزیستی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف خود بویژه زنان از طریق کمک به مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت : در این نمایشگاه علاوه بر معرفی دستاوردهای اشتغال خانگی زنان تحت پوشش ، فروش محصولات تولیدی این مددجویان در آستانه سال جدید هم دیده شده است تا در این ایام به لحاظ اقتصادی به شرکت کنندگان در نمایشگاه کمک شود.