نمایشگاه توانمند سازی زنان وخانواده با همکاری واحد اموراجتماعی واشتغال جلب مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان کرمان  و با حضور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاه هایی به توانمندسازی و استقلال زنان سرپرست خانوار کمک می کند عنوان کرد : مسئولین باید در راستای حمایت از کسب و کار زنان سرپرست خانوار زمینه های لازم را فراهم نمایند .

علیرضا احمدی پور استقلال فکری، احساس قدرت، افزایش اعتماد به نفس و احساس کارآمدی در بعد توانمندی روانی را یکی دیگر از نکات مثبت برپایی نمایشگاه دانست و گفت : برپایی این نمایشگاه ها به ثبات شغلی زنان سرپرست خانوار کمک می کند .