در پی امضاء تفاهم نامه  همکاری کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی با بهزیستی درراستای کمک به رشد علمی و آموزش جامعه هدف بهزیستی ، اولین آزمون اختصاصی قلم چی ویژه مددجویان محصل حوزه های اجتماعی و توانبخشی بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی با بیان مطلب فوق دردیدار با تعدادی از دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان گفت : 108 نفر از دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان در پایه های پنجم و ششم و مقاطع دبیرستان ، پیش دانشگاهی و هنرستان با حضور در آزمون سنجش علمی کانون فرهنگی و آموزش قلم چی میزان آمادگی خود را محک زدند.

 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود : دراین آزمون علمی که با همکاری بهزیستی و کانون قلم چی در محل مرکز علمی – کاربردی بهزیستی کرمان برگزار شد پس از آزمون و استخراج نتایج برای تمامی شرکت کنندگان کارنامه صادر و تحویل شده است .
دکتر عباسی خاطر نشان کرد با همکاری بسیار خوب و تعامل مثبتی که مسئولان کانون قلم چی دراستان کرمان با بهزیستی دارند درحال برنامه ریزی جهت برگزاری آزمونهای سنجش علمی در نقاط مختلف استان با هدف بهزه مندی حداکثری مددجویان از این امکان هستیم.