آزمون تأسیس مهدکودک با حضور 454 نفر متقاضی صبح امروز توسط بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس بلندی معاون امور اجتماعی  بهزیستی استان کرمان در بازدید از چگونگی روند برگزاری آزمون گفت : بهزیستی بنای فعالیت های خود را بر ارائه خدمات تخصصی قرار داده که باتوجه به نیاز تأسیس مهدکودک در بسیاری از مناطق استان برگزیدگان دراین آزمون جهت انجام مصاحبه های تخصصی معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه دراستان کرمان 199 منطقه نیاز به راه اندازی مهدکودک وجود دارد افزود: از این تعداد 43 منطقه شهری و 156 منطقه روستایی می باشند که با برگزاری این آزمون و انتخاب افراد متخصص امیدوارم تمامی مناطق شهری و روستایی اعلام شده از وجود مهد کودک جهت آموزش کودکان بهره مند شوند.

بلندی اظهار داشت : پس از این آزمون برگزیدگان باید در مصاحبه های تخصصی نیز امتیاز قبولی را کسب نمایند تا مجوز تأسیس مهدکودک به آنها ارائه گردد.
گفتنی است صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز با حضور در محل برگزاری آزمون از روند برگزاری آزمون تأسیس مهد کودک بازدید نمود.